Privacy

PlukWerkt, gevestigd aan Schoolweg 148 te Venlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Contactgegevens

https://www.plukwerkt.nl, Schoolweg 148, 5916 PL Venlo. info@plukwerkt.nl. 06-15191297

Persoonsgegevens die wij verwerken

PlukWerkt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bij aanvang van een traject word je mondeling geïnformeerd over de privacyverklaring. In het bestand worden alleen persoonsgegevens opgenomen die nodig zijn voor het voeren van een klantadministratie en voor de begeleiding naar het doel van het traject.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PlukWerkt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens worden bij beëindiging van het traject uit het bestand verwijderd. Wij zorgen ervoor dat dossiers worden gearchiveerd conform de in de wet vastgelegde bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

PlukWerkt verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij willen jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om onlinegedrag te volgen of te registeren. 

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PlukWerkt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te versturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@plukwerkt.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

PlukWerkt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PlukWerkt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@plukwerkt.nl.

“vanuit rust en vertrouwen

  naar nieuwe wegen”